fbpx
Heiti aðgerðaStaðgreiðsluverðHeildarverðVerð á mán. m.v. 6 mánaða greiðslusdreifinguFyrsta og síðasta greiðsla m.v. 36 mán greiðsludreifingu
TransPRK488.000 kr488.000 kr84.760 krFyrsta 27.350 kr | loka 14.646 kr
LASIK550.000 kr570.000 kr98730 krFyrsta 31.879 kr | loka 17.040 kr
Presbymax650.000 kr670.000 kr115.980 krFyrsta 37.399 kr | loka 19.957 kr

*Gjaldskrá gildir frá 21.04.2020
Aðgerð og öll eftirfylgni er innifalin í ofangreindum verðum. Undanskilin eru lyf og annað sem læknir ráðleggur til meðferðar.

Í sumum tilvikum þarf að setja silicontappa í táragangaop að lokinni aðgerð, sem hækkar kostnað aðgerðar um 18.000 kr., en markmið þeirra er að minnka þurrk í augum að lokinni aðgerð.

ProceduresTotal price with
cash discount
Total priceMonthly payments
without interest
upto 6 months
Monthly payments
with interest 36 months
first and last payment
TransPRK468.000 kr488.000 kr84.585 krfirst 27.350 kr | final 14.646 kr
LASIK550.000 kr570.000 kr98.703 krfirst 31.879 kr | final 17.040 kr
Presbymax650.000 kr670.000 kr115.980 krfirst 37.399 kr | final 19.957 kr

The Eye Surgery and follow-up is included in the above mentioned prices. Any medicine and other treatments adviced by Dr. Kristinsson is excluded.

Augljos Eye Center is proud to offer cutting edge laser refractive surgery at a very competitive price, one of the lowest offered in the Nordic countries, even when corrected for the exchange difference.

*A fellowship-trained surgeon is someone who has finished a whole year in a structured program aimed at increasing both specialty knowledge and surgical abilities.  Dr. Kristinsson finished a fellowship program at one of the most prestigious university based eye centers in the world, Duke Eye Center in North Carolina, USA.

Life without glasses?

First check is the beginning

Starfsmannafélög taka þátt í kostnaði

Starfsmannafélög taka þátt í sjónlagsaðgerðum hjá starfsfólki sínu í mörgum tilvikum og hvetjum við þig til að kanna þau mál hjá þínu félagi.

Jóhannes Kári augnlæknir metur í forskoðun fyrir laseraðgerð hvaða gerð laseraðgerðar hentar best í hverju tilviki.
Forskoðun fyrir aðgerð: kr. 8.000

GREIÐSLUKJÖR

1. Kortalán (Valitor) í allt að 36 mánuði (3,5% lántökugjald og breytilegir vextir)

2. Vaxtalausar greiðslur (Valitor) í 6 mánuði (3.5% lántökugjald)

Ofangreind dæmi miðast við útreikning 21.04.2020

  • Verð á aðgerðum hér á landi er lægra en í nágrannalöndunum. Algengt verð á LASIK aðgerð á báðum augum í Svíþjóð, Noregi og Danmörku er kr. 450.000 – 550.000. Í sumum tilvikum er bætt við kr. 100.000 til viðbótar ef notuð er sérhönnuð lasermeðferð, eða svokölluð sjöttukynslóðarmeðferð. Verð okkar er kr.390.000 (bæði augu).
  • Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) taka þátt í undantekningartilfellum. Þá er um að ræða sjónlagsgalla þar sem 3 ljósbrotseiningar (díoptríur) eru á milli augna (t.d. -4 á öðru auga og -1 á hinu) og viðkomandi þarf einnig að sjá tvöfalt. Einnig tekur SÍ þátt ef sjónskekkja nemur 4 díoptríum eða meira og viðkomandi sér tvöfalt. Loks tekur SÍ þátt ef sjónlagsgallinn er afleiðing slyss eða aðgerðar, eða ef líkamleg fötlun kemur í veg fyrir að viðkomandi getur notað snertilinsur eða gleraugu.  Þess má geta að SÍ greiða fyrir aðgerðir til að laga sjúkdóma í fremsta hluta hornhimnu með laser.

Við leggjum mikla áherslu á að allir ráðfæri sig við okkar augnlækna um hvaða aðgerð hentar, en það kemur m.a. í ljós eftir ýtarlega forskoðun í vönduðum tækjum Augljóss og skoðun augnlæknis. Við bjóðum upp á laseraðgerðir þar sem notast er við nýjustu tækni. Við flipagerðina getum við eitt fyrirtækja á landinu boðið upp á Amadeus II tæknina, en hér er um að ræða eina vönduðustu flipavél sem framleidd hefur verið.  Í samanburði við femtosekúndu laserhnífameðferð þá var ekki munur á árangri aðferðanna tveggja.  Femtosekúndu laserhnífameðferðin er jafnframt töluvert dýrari en Amadeus II tæknin.  Við val á flipavél í Augljósi var vandlega farið yfir kosti og galla hvorrar aðferðar fyrir sig.  Fyrirtæki sem bjóða upp á femtósekúndulaserhnífatækni tala stundum um að aðferðin sé „hníflaus“.   Þetta er villandi þar sem laser sem notaður er eins og hnífur er hnífur.

Við hvetjum fólk til að kynna sér frekar skoðanir sérfræðinga um heim allan, sem enn eru mjög skiptar um hvort femtosekúndulaserhnífurinn sé betri en fullkomnustu flipavélarnar á markaðnum.  Í viðtali við tímaritið „Cataract and Refractive Surgery Today“ frá apríl 2012 segir Dr. Bohac í Zagreb, Króatíu svo frá:

„Þegar farið var að nota femtósekúndulasertækni fyrir nokkrum árum reyndist hún einkum góð frá markaðslegu sjónarmiði.  Í byrjun ætluðum við að framkvæma 100% aðgerða með femtósekúndulasertækni en reyndin hefur orðið sú að við framkvæmum aðeins 30% aðgerða með tækninni, aðallega vegna þess að sumir sjúklinganna óska eftir því.  Þegar við bárum saman tíðni vandkvæða við aðgerð, gæði hornhimnubeðs eftir flipaskurð, flipaþykkt, sjón að lokinni aðgerð og algengi ljósbrotsvillu (aberration) var enginn munur á milli þessara aðferða.   Vandamál við femtósekúndulasertæknina eru meiri óþægindi, lengri sortnunartími (blackout) í aðgerð og hærri augnþrýstingur þegar borið er saman við hefðbundnar flipavélar.  Skurðlæknirinn sér síður hvað hann er að gera vegna stærðar tækisins og tíðni illa miðjaðra flipa hefur aukist.  Þessu til viðbótar eru erfiðleikar við að nota femtósekúndulaserhníf á þá sem eru með djúpstæð augu og smá.“

“Fellowship“ augnlæknis er skipulagt sérnám í a.m.k. 1 ár, þar sem augnlæknir fær frekari menntun og þjálfun í ákveðinni undirsérgrein augnlækninga.  Sérgreinar augnlækninga eru eftirfarandi: Glákulækningar, barnaaugnlækningar, taugaaugnlækningar, sjónlagsaugnlækningar (þ.á.m. laseraugnlækningar), hornhimnulækningar, sjónhimnulækningar, ytra auga og augntóttarlækningar og meinafræði augna.  Jóhannes Kári Kristinsson er „fellowship“- menntaður augnlæknir í hornhimnusjúkdómum og sjónlagslækningum (þ.á.m. laseraugnlækningum) frá einni af þekktustu augndeild heims, augndeild Duke háskólasjúkrahússins í Durham, Norður-Karólínu í Bandaríkjunum.  Fellowship-menntun er víða talin einn mikilvægasti þáttur ákvörðunar um hvaða augnlækni skuli velja til að framkvæma LASIK-aðgerð.